Podnet na preverenie regulárnosti volieb

2. apríla 2019, Pavol Fabian, Dianie okolo nás

Podnet odoslaný Štatistickému úradu a Štátnej komisii pre voľby a kontrolu financovania politických strán:

 

Dobrý deň,
zúčastnil som sa volieb ako člen okrskovej volebnej komisie v Bratislave
v Starom Meste, volebný okrsok č. 32. Zúčastnil som sa tejto práce prvý
raz v živote, ale niektorí moji kolegovia v komisii sa zúčastňujú tejto
činnosti pri každých voľbách. A práve oni potvrdili, že v tohtoročných
prezidentských voľbách bol omnoho väčší počet voličov na voličské
preukazy ako kedykoľvek predtým. Viem, že sa nedá zovšeobecňovať na
základe poznatkov z jedného okrsku, ale faktom je, že počet reálne
použitých voličských preukazov nie je súčasťou hlásenia a zápisnice o
výsledkoch volieb v okrsku. Pri dnešných technických možnostiach nie je
problém vytvoriť si kópiu voličského preukazu v takej kvalite, že člen
okrskovej volebnej komisie nemá možnosť zistiť, že drží v ruke
falzifikát. S falšovanými namnoženými voličskými preukazmi môže jeden
volič počas volebného dňa odvoliť cca 30x v rôznych volebných okrskoch.
Počet vydaných voličských preukazov je známy, ale počet reálne použitých
voličských preukazov sa nenahlasuje a nesumarizuje. Žiadam teda o
urýchlené preverenie počtu použitých voličských preukazov a porovnanie
tohto počtu s počtom vydaných voličských preukazov a o následné oznámenie
výsledku tohto preverenia.