Založ si blog

Porovnanie dvoch hesiel z Wikipédie: Pol Pot a Igor Matovič

(text o Pol Potovi je autentický, text o Matovičovi je hrubým písmom)

Pol Pot bol vodca Červených Khmérov (komunistická strana Kambodže) a premiér Kambodže (1976–1979). Igor Matovič bol vodca Obyčajných ľudí (štvorčlenná biznisstrana tzv. slušných Slovákov) a premiér Slovenska (2020 -?)

Počas jeho vlády bolo zabitých viac ako 2 milióny Kambodžanov. Počas jeho vlády bolo zabitých viac ako 6 000 Slovákov.

Pol Pot sa radí vedľa Adolfa Hitlera a Jozefa V. Stalina medzi najkrutejších diktátorov 20. storočia. Igor Matovič sa radí vedľa Mehmeda IV. a Jozefa Tisa medzi najkontroverznejších diktátorov na území Slovenska.

Pol Pot v Paríži študoval na École Francaise de radio-électricité. Školu však nedokončil, stratil štipendium a musel sa vrátiť do Kambodže. Igor Matovič v Bratislave študoval Fakultu managementu na UK. Školu však ukončil plagiátorskou záverečnou prácou, stratil dôveryhodnosť a musel sa vrátiť do Trnavy.

Omnoho viac ako štúdium ho v Paríži zaujala politika. Omnoho viac ako štúdium ho v Bratislave zaujala politika.

Najprv bol Pol Pot len vlastencom, ktorý hľadal cesty, ako svoju zem zbaviť francúzskych kolonialistov, potom sa však pridal ku komunistom. Najprv bol Igor Matovič len podnikateľom, ktorý hľadal cesty ako sa nie celkom legálne obohatiť, potom sa pridal na kandidátku Slobody a solidarity (SAS).

Stal sa členom Marxistického krúžku, ktorý v Paríži založili kambodžskí študenti a ktorý viedol  Ieng Sary. Stal sa členom Obyčajných ľudí, ktorých aj sám založil.

V roku 1954 sa vrátil do Phnom Pénhu, kde sa naplno oddal práci v protokomunistickej  Ľudovej revolučnej strane Kambodže (ĽRSK). V roku 2010 sa vrátil do Bratislavy, kde sa naplno oddal práci v parlamentnej SAS-ke.

Na živobytie si zarábal ako učiteľ dejepisu a francúzskej literatúry na súkromnej škole. Na živobytie si zarábal majiteľ súkromnej siete regionálnych týždenníkov.

V ĽRSK patril k tvrdému jadru, ktoré sa usilovalo vytvoriť v Kambodži naozajstnú komunistickú stranu. V SAS patril k tvrdému jadru, ktoré sa usilovalo vytvoriť na Slovensku naozajstnú slušnostranu.

To sa stalo v roku 1960, kedy bola založená Komunistická strana Kampučie (KSK). To sa stalo v roku 2012, kedy sa Obyčajní ľudia stali parlamentnou stranou.

Pre kambodžských komunistov sa začal používať názov Červení Khméri. Pre Obyčajných ľudí sa začal používať názov Slušní Slováci.

Pre prílišné utajovanie, ktorým bola strana charakteristická, bol až do roku 1978 názov tajený i pred radovými členmi a hovorilo sa o nej len ako o Organizácii (Angkar). Pre prílišné utajovanie, ktorým bola strana charakteristická, boli až do roku 2019 i pred radovými členmi utajované stanovy, kontrolné mechanizmy a nakladanie so straníckymi financiami a hovorilo sa o nej ako o strane vo vlastníctve I.M.

V roku 1968 Červení Khméri začali povstanie, ku ktorému sa v roku 1970 pridal i Norodom Sihanuk zvrhnutý Lon Nolovým pučom. V roku 2020 Obyčajní ľudia začali povstanie, ku ktorému sa pridal i Andrej Kiska, zvrhnutý a upadnutý do zabudnutia sám svojim konaním.

Po päťročnej občianskej vojne Červení Khméri porazili Lon Nola, 17. apríla 1975 obsadili Phnom Pénh a nastolili v Kambodži najhoršiu hrôzovládu, akú dejiny poznali. Po parlamentných voľbách Obyčajní ľudia porazili Roberta Fica a 29. februára 2020 obsadili Bratislavu a nastolili na Slovensku najhoršiu hrôzovládu, akú dejiny samostatného Slovenska poznali.

Ihneď po víťazstve začali Červení Khméri zavádzať do života svoju vlastnú ideológiu tvrdiac že ide o marxizmus-leninizmus (Pol Pot ani žiadny z jeho druhov neboli s marxizmom príliš oboznámení, vyberali si z neho, čo sa im hodilo a ostatné ignorovali). Ihneď po víťazstve začali Obyčajní ľudia zavádzať do života vlastnú ideológiu tvrdiac že ide o slušnoslovakizmus (Igor Matovič ani žiadny z jeho druhov neboli so slušnosťou príliš oboznámení, vyberali si z nej, čo sa im hodilo a ostatné ignorovali).

Presadzovali Kropotkinov anarchizmus a vypätý kambodžský nacionalizmus. Ich cieľom bolo previesť Kambodžu z feudalizmu rovno do komunizmu. Presadzovali Matovičove špajlovanie a vypäté slušnoslovenské čistky. Ich cieľom bolo previesť Slovensko z europeizmu do amerikanizmu.

Predovšetkým šlo o likvidáciu miest, ktoré Pol Pot pokladal za nenapraviteľné semeniská kapitalizmu. Predovšetkým išlo o likvidáciu miestnych prednostov okresných úradov a vedúcich odborov, ktorých Matovič pokladal za nenapraviteľné semeniská tzv. ficizmu.

Všetky mestá v Kambodži boli vysídlené a obyvatelia presťahovaní na vidiek, často len do džungle, aby sa tu „prevychovávali“ prácou. Všetky mestá na Slovensku boli pre covid vysídlené a obyvatelia presťahovaní do svojich obydlí, často len panelákových kutíc, aby sa tu prevychovali home-officom.

Pol Pot a vedenie štátu sídlili vo vyľudnenom Phnom Pénhe. Igor Matovič a vedenie štátu sídlili vo vyľudnenej Bratislave.

Boli zrušené peniaze a zakázaný obchod. Život a oblečenie Kambodžanov bolo plne unifikované: každý mal mať rovnakých pár základných vecí a musel byť oblečený rovnako (do čiernej rovnošaty). Boli zrušené peniaze (platby len kreditkou) a zakázaný takmer každý otvorený obchod. Život a oblečenie Slovákov bolo plne unifikované: každý mal mať rovnakých pár základných vecí – dezinfekcia, rúško a modrý papierik a každý musel byť oblečený rovnako (do bieleho rúška)

Rybolov a zbieranie plodov spadnutých zo stromov boli zakázané ako kontrarevolučná činnosť. Chodenie do lesa a teda aj rybolov a zbieranie plodov spadnutých zo stromov boli zakázané ako kontraepidemická činnosť.

Manželskí partneri boli ľuďom prideľovaní a páry sa mohli stýkať len vo vymedzených časoch za účelom plodenia detí. Partneri boli ľuďom prideľovaní na základe výsledku testu a modrého papierika a páry sa mohli stýkať len vo vymedzených časoch.

Národnostné menšiny (Vietnamci, Čamovia a Čínania) boli tvrdo perzekvované a museli sa vzdať všetkého, čo ich odlišovalo od ostatných Kambodžanov. Názorové väčšiny (neslušnoslováci) boli tvrdo perzekuované a museli sa vzdať všetkého, čo ich odlišovalo od ostatných Slušnoslovákov.

Pol Pot nechal zabiť celú inteligenciu. Nielen akademikov, ale aj všetkých, ktorí nosili okuliare. Takto prišla Kambodža o takmer všetkých špecialistov. Matovič nechal zavrieť celú políciu. Nielen prezidenta a viceprezidenta, ale aj všetkých, ktorí nosili uniformu. Takto prišlo Slovensko takmer o celú políciu.

Potenciálnych „nepriateľov štátu“ posielali do väzníc a brutálne, až sadisticky mučili. Museli povedať všetky mená ľudí, s ktorými sa poznali, ako aj mená všetkých členov rodiny. Následne zmučených poslali na „pole smrti“ a zabíjali roľníckym náradím. Potom pozbierali všetkých, ktorí boli vymenovaní pri mučeniach a zopakovali celý proces.  Potenciálnych kajúcnikov posielali do väzníc a brutálne, psychicky ich mučili. Museli povedať všetky mená ľudí, s ktorými sa poznali aj nepoznali, ako aj mená všetkých členov rodiny. Následne zmučených kajúcnikov posielali na slobodu, aby si užívali nakradnutý majetok. Potom pozbierali všetkých, ktorí boli vymenovaní pri mučeniach a zopakovali celý proces.

V rokoch 1976 – 1978 boli v KSK uskutočnené krvavé čistky. Ich symbolom sa stalo väzenie a mučiareň Tuol Sleng v Phnom Pénhe (dnes je tam múzeum genocídy). V rokoch 2020-2021 boli na Slovensku uskutočnené krvavé čistky. Ich symbolom sa stal Ústav na výkon väzby v Prešove (onedlho múzeum nekompetentnosti).

Plošné čistky zlikvidovali stranícku hierarchiu vo veľkej časti krajiny. Plošné čistky zlikvidovali štátnu správu a vedenia nemocníc vo veľkej časti krajiny.

V roku 1997 nechal Pol Pot zavraždiť veliteľa vojska Červených Khmérov Son Sena, ktorého podozrieval zo zrady. V roku ???? nechá(?) Igor Matovič zlikvidovať predsedu SAS Sulíka, ktorého podozrieva zo zrady.

Následne na to Červení Khméri, ktorí sa obávali ďalších čistiek, Pol Pota zvrhli a odsúdili na doživotné domáce väzenie. V ňom 15. apríla 1998 zomrel. Následne na to Obyčajní ľudia, ktorí sa obávajú ďalších čistiek Matoviča zvrhnú a odsúdia na doživotné domáce väzenie. Kedy zomrie nie je známe, ale vzhľadom na to ako nasiera ľudí, môže k tomu prísť nečakane…

Bilancia Pol Potových obetí z rokov 1975-1979 sa podľa vyšetrovania OSN pohybuje medzi 2 a 3 miliónmi, pričom Kambodža mala celkom 7 000 000 obyvateľov. Len menšia časť obetí bola popravená, väčšina zomrela od hladu, na choroby a vyčerpanie. Tretina až polovica všetkého obyvateľstva Kambodže za vlády Červených Khmérov ochorela alebo hladovala, prípadne oboje. Bilancia Matovičových obetí z rokov 2020-2021 sa podľa vyšetrovania WHO pohybuje zatiaľ okolo 6000 – 7000, pričom Slovensko má len 5,4 milióny obyvateľov. Len menšia časť bola vyliečená, väčšina zomrela na covid, na iné choroby, ktoré nemohli byť liečené kvôli covidu a na psychické vyčerpanie. Tretina až polovica všetkého obyvateľstva Slovenska za vlády slušnoľudí ochorela alebo hladovala, prípadne oboje.

Pol Pot bol dvakrát ženatý: s Khieu Ponnary (1956) a s Meas (1985)), s ktorou mal dcéru Sithu. Igor Matovič bol raz ženatý: s Pavlínkou s ktorou má dcéry Kláru a Rebeku.

Jordánskymi kaňonmi a púšťami – 5. časť

01.06.2023

Ráno, hneď po raňajkách, sme sa vydali do Petry. Urobili sme to rozumne, pretože sme do nej vošli zadným vchodom a navyše tak skoro, že väčšina atrakcií bola ešte ľudoprázdna – jednak kvôli skorému času, dvak kvôli tomu, že hlavná vlna ľudí, vchádzajúca hlavným vchodom ešte nestihla doraziť. Mnohé cestovky majú v programe návštevu Petry spojenú s [...]

Čo sa to stalo so Slovákmi?

30.05.2023

Podľa výsledkov prieskumu organizácie Globsec realizovaného koncom marca 2023 podpora členstva v NATO na Slovensku medziročne klesla zo 72 percent na 58 percent a členstva v Európskej únii zo 77 percent na 64 percent. Hlavnú zodpovednosť za vojnu na Ukrajine pripisuje Rusku 40 percent ľudí, najmenej spomedzi krajín strednej a východnej Európy. Tridsaťštyri percent vidí pôvodcu [...]

Jordánskymi kaňonmi a púšťami – 4. časť

30.05.2023

Ráno sme sa navliekli do polovysušených topánok a nedosušených odevov a vyrazili sme na ďalšiu časť treku. Obloha bola spočiatku zamračená, ale v priebehu dňa sa v súlade s predpoveďou počasia začalo vyjasňovať. Postupovali sme do pieskovcových skál a krajina začala byť bohatšia na vegetáciu. V teréne sme pozorovali pozostatky dávneho nabatejského osídlenia. [...]

vojna na Ukrajine

Výroba ruských zbraní sa fantasticky zvýšila, len tankov je 600, tvrdí Medvedev

02.06.2023 06:45

Ukrajinský generálny štáb tvrdí, že Rusko od začiatku vojny vlani vo februári prišlo už o 3 804 tankov.

vojna na Ukrajine

ONLINE: Nočné útoky hlási ukrajinský Kyjev aj ruský Kursk

02.06.2023 06:00, aktualizované: 07:05

V Kyjeve boli v noci opäť počuť výbuchy a paľba protivzdušnej obrany. Kursk hlási prílet dronov.

vláda, heger,

Osem bývalých členov vlády si do parlamentu najalo 11 asistentov. Zarobia si tisíce eur aj počas prázdnin

02.06.2023 06:00

Administratívne služby pre čerstvých členov Národnej rady pre štát budú stáť 100-tisíc eur.

Macron, globsec

Chápe už Macron východ Európy? Ukrajinu vyslal na cestu do NATO

02.06.2023 06:00

Francúzsko sa zmenilo. Šéf Elyzejského paláca Emmanuel Macron to potvrdil aj na konferencii GLOBSEC v Bratislave.

Pavol Fabian

o cestovaní, o horách, o knižkách, o hocičom...

Štatistiky blogu

Počet článkov: 513
Celková čítanosť: 1823228x
Priemerná čítanosť článkov: 3554x

Autor blogu

Kategórie