Založ si blog

Katastrofálne služby na bratislavskej Hlavnej pošte – 8. časť

Prehľad mojich návštev na bratislavskej Hlavnej pošte počas prímeria medzi mnou a vedením pošty (rezortu) + vyhodnotenie stavu po uplynutí moratória…

 

 1. 4. 2016, sobota – prišiel som okolo 13,00hod., parkovanie len nelegálne, z haly som okamžite odišiel vidiac dlhočizný rad čakajúcich.

18. 4. 2016, pondelok – 8,39 – 8,52 hod. parkovanie nelegálne, čakanie na výdaj oznamovanej zásielky 12-13 minút (čiže doba lízala hornú medzu vnútropoštovej normy – i keď tá sa vzťahuje na špičkový prevádzkový čas a o ten v tomto prípade nešlo. To, že pošta v tomto prípade takmer dodržala povolenú čakaciu dobu spôsobilo aj to, že dvaja ľudia predo mnou čakanie vzdali. Čiže nič moc na pochválenie.

 1. 4. 2016, utorok – pre zmenu som navštívil inú bratislavskú poštu. Išlo o poštu č. 29 na Clementisovej ulici. Čas čakania na výdaj oznamovanej zásielky 14,16 – 14,20, teda 4 minúty.
 1. 4. 2016, piatok – vyhradené parkovacie miesta obsadené, otvorené 4 okienka pre výdaj oznamovaných zásielok, čas čakania od 19,14 do 19,22, teda osem minút (čakal som v rámci normy).
 1. mája 2016, pondelok – príchod k hlavnej pote na poslednú chvíľu (19,44, otvorené je do 20,00). Bolo nemožné zaparkovať predpisovo ani nepredpisovo. Vzhľadom na krátky čas do zatvorenia pošty a nemožnosť parkovania som pokus vzdal.
 1. mája 2016, utorok – parkovanie len na nepovolenom mieste, lebo vyhradené parkovacie miesta boli obsadené. Na strane výdaja oznamovaných zásielok boli otvorené tri okienka z ôsmych. V rade pred nimi stálo jedenásť ľudí. Za jedným z okienok pracovala aj pani, ktorá sa mi v minulosti predstavila ako vedúca zmeny (neviem, či ju degradovali, alebo vypomáhala v rámci opatrení na urýchľovanie vybavovania klientov). Po chvíli však zavrela okienko a odišla. Rýchlo sa však vrátila s akýmsi balíkom a celý čas môjho čakania vybavovala (jednu!) osobu. Čistý čas môjho čakania bol 16 minút (teda 4 minúty nad vnútropodnikovú normu). Vybavený som bol za 2 minúty (prišli mi dva listy). Čas strávený na pošte – 18 minút.
 1. 5. 2016, pondelok – príchod k pošte: akurát odchádzalo auto z parkovacieho miesta vyhradeného pre zákazníkov pošty, takže v pohode.

V hale sú otvorené tri okienka na strane výdaja oznamovaných zásielok a dve (univerzálne) okienka na opačnej strane. Na oboch stranách čaká cca po dvadsať ľudí. Je 19,42 – zaradil som sa. Ľudia okolo mňa sú nahnevaní, jeden zvažuje, či nezájde niekam požiadať o otvorenie ďalšieho okienka. Vytvorila sa skupinka asi piatich rebelujúcich, ale nikto nič nekoná. Jedna z poštových pracovníčok na tej strane, kde sa vydávajú oznamované zásielky sa usiluje z okienka podchvíľou vyvolávať – pozývať ľudí, ktorí majú žlté oznamovacie papieriky. To je síce sympatická aktivita, ktorá sa pred mojimi sťažnosťami nevyskytovala, lenže aj tieto okienka sú univerzálne a ľudia so žltými papierikmi stojaci vzadu si netrúfajú predbehnúť tých pred sebou (prečo aj, keď je to oficiálne univerzálne okienko). Po cca 7 minútach vykrikujúca pani zatvorila okienko a už ho viac neotvorila. V ďalšom okienku iná pani najmenej 5 minút rátala bankovky a neúradovala. Asi sa chystala na fajront? Treba však priznať, že práca všetkých žien na strane výdaja oznamovaných zásielok mala akúsi vyššiu, doteraz nevídanú dynamiku – je otázne, či v dôsledku mojich sťažností, alebo jednoducho z toho prostého faktu, že sa im už blížil fajront (20,00 hod.) Ženám sediacim za okienkami vo vyhľadávaní zásielok pomáhali ďalšie dve či tri ženy v pozadí, čo som predtým tiež nezaznamenal. Na rad som sa dostal o 19.54. Čistý čas môjho čakania bol teda 14 minút. To je samozrejme ešte stále nad limit povolený vnútropoštovými normami, na ktoré sa odvolávali kontrolné orgány, ale v každom prípade lepšie ako čakať 40, 50, ba i 60 minút. Žeby sa niečo predsa len pohlo???

Nebadať však nijaké známky toho, že by sa malo oddelenie  výdaja oznamovaných zásielok presunúť do vedľajšej chodby tak, ako to sľuboval na stretnutí so mnou pán Kiss, riaditeľ úseku pobočkovej siete a retailového predaja Pošta a.s.

 1. 5. 2016, sobota – cca 8,40 hod, nádherné počasie. Vravel som si, ideálny čas na návštevu hlavnej pošty – nebude tam ráno v deň pracovného pokoja ani noha! Predpoklad bol celkom správny, hoci parkovať som opäť musel nepovoleným spôsobom. V hale boli otvorené tri okienka, dve na strane výdaja oznamovaných zásielok, jedno na opačnej strane. Pri okienku na opačnej strane nestál nikto, alebo sa tam priebežne vyskytoval jeden človek.

Pred okienkami na výdaj oznamovaných zásielok stáli predo mnou štyria ľudia. Povedal som si: „Mám vyhrané, o päť minút som vybavený, bol to dobrý nápad ísť na poštu skoro ráno, mimo špičku.“

Lenže – pri jednom z okienok na výdaj oznamovaných zásielok stála mladá dáma, ktorá mala so sebou asi tisíc listov a rôznych balíčkov. Všetky ich chcela podať. Okienko tým zablokovala na celý čas môjho čakania.

(Otázne je, prečo v okienkach určených pre výdaj oznamovaných zásielok možno aj podávať, keď je evidentné, že sú to na celej pošte najvyťaženejšie priehradky? Nehovoriac o tom, prečo sa pre podobných podávateľov z rôznych úradov nevytvorí špeciálne okienko (obsluhované len operatívne, hoci aj vedúcou zmeny), ktoré by vybavovalo len takéto hromadné zásielky, ktoré iritujú ostatných čakajúcich nech stoja v rade na ktorejkoľvek strane poštovej haly.

Vráťme sa však k deju – jedno okienko bolo teda zablokované, pri druhom akási pani chcela vybrať poštu pre syna. Neviem presne v čom bol problém, mám pocit, že mala so sebou synovu občianku a azda aj splnomocnenie, ale každý z nich mal iné priezvisko. Neviem podstatu problému, takže ho tu nebudem posudzovať, spomeniem len, že tá pani tvrdila, že inokedy jej zásielky s tými istými dokladmi zvykli na pošte bez problémov vydať. Teraz nie. Poštárka za okienkom po dlhej debate odmietla klientke zásielku vydať a poslala ju za vedúcou zmeny – vraj keď tá povolí, zásielku jej vydá. Okienko sa uvoľnilo, pre nás – ostatných čakajúcich. Ale len na chvíľu. Vedúca zmeny nespokojnú zákazníčku rýchlo vybavila (odmietla vydanie zásielky) a zamierila do zákulisia k poštárke, ktorá klientku poslala za ňou. Mrzí ma, že som nemeral ten čas, ale nasledovalo najprv šéfkino sprdnutie podriadenej za to, že klientku poslala za ňou, potom vášnivý dialóg oboch žien, pretože poštárka za okienkom si myslela, že vedúca zmeny je tam práve na to. To všetko sa odohrávalo so zvýšenými hlasmi, takže celé osadenstvo poštovej haly si mohlo vychutnať hádku oboch pracovníčok. Keď vedúca zmeny nadobudla pocit, že podriadenú dostatočne sprdla, opustila zákulisie a prechádzajúc cez halu na opačnú stranu ešte hlasno rečniac „dohrávala“ celú situáciu pre nás – čakajúcich klientov. Neviem, akú časovú stratu predstavovala hádka oboch pracovníčok, ale nechápem, prečo to museli počuť všetci a hlavne, prečo vedúca zmeny svoje pripomienky podriadenej nepovedala vo chvíli, keď mala prázdno pred okienkom (verím, že občas aj taká môže byť), alebo ešte lepšie po ukončení pracovnej zmeny.

Čistý čas môjho sobotňajšieho čakania bol 11,30 min., teda moje čakanie tesne atakovalo vnútropoštovými normami povolenú čakaciu lehotu stanovenú pre hodiny špičkovej prevádzky napriek tomu, že špičková prevádzka nebola. Takže vedenie pošty by vlastne mohlo byť spokojné, ale ja určite nie.

Keď som sa vrátil k autu  na jednom z dvoch parkovacích miest určených pre zákazníkov pošty stálo stále to isté auto, hoci počas môjho pobytu na pošte sa všetci zákazníci vymenili – očividne teda nešlo o zákazníka pošty. Parkovacie miesto (povolené parkovanie 15 minút) ktosi len zneužíval. Takého človeka ale mestskí či štátni policajti neodsledujú a nepokutujú, papuče dajú len tomu, kto kvôli takýmto parkuje nepovolene.

 1. 6. 2016 okolo obeda som opäť navštívil opäť poštu č. 29 na Clementisovej ulici. Bol som podať doporučený list. Prakticky hneď som pristúpil k okienku. Čistý čas čakania: nula, čistý čas vybavovania: 1 minúta. To len tak na porovnanie…
 1. 6. 2016, čas 19,22 hod. som mal cestu okolo Hlavnej pošty, ale nie dôvod navštíviť ju. Jedno z vyhradených parkovacích miest pre klientov pošty bolo voľné. Zo zvedavosti som vybehol po schodoch do haly a čuduj sa svete – aj hala bola takmer prázdna. Napravo boli otvorené tuším tri okienka, pri nich dvaja ľudia. A napravo – teda na kritizovanom výdaji oznamovaných zásielok bolo otvorených 5 (päť!) okienok. Taký veľký počet otvorených okienok som doteraz ešte nikdy nezažil! Pred tromi stál zákazník a dve boli voľné!!!

Horúčkovito som začal premýšľať: čo sa deje? Ako je to možné? Sú prázdniny? Nejaký sviatok? Lenže na nijaký takýto dôvod som neprišiel.

Až pri odchode z pošty som si pred lietajúcimi dverami všimol dve veľmi výrazné upozornenia – hromadný podaj zásielok sa vykonáva v bočnej chodbe. Pokiaľ si pamätám, to tam predtým nebolo! Pán Kiss, riaditeľ úseku pobočkovej siete a retailového predaja Pošta a.s. pri našom rozhovore pred takmer 2 mesiacmi tvrdil, že do bočnej chodby plánujú premiestniť práve výdaj oznamovaných zásielok s tým, že každé z okienok bude slúžiť len určitému počtu zákazníkov rozdelených podľa začiatočného písmena priezviska.

Vyzerá to, že sa rozhodli inak…

Ak však je výsledkom to, že dnes nebolo potrebné na pošte čakať, bolo by to fajn. (ako na potvoru som tu dnes nemal nič na vybavovanie!) Uvidíme, čo bude ďalej… Do uplynutia prímeria zostáva 10 dní!

 1. 6. 2016 19,27 hod. – parkujem nepovolene, ale v poštovej hale sa nečaká. Na strane výdaja oznamovaných zásielok sú otvorené aj o tomto čase štyri okienka. Dve sú obsadené, pri dvoch nie je žiadna pracovníčka. Zakrátko sa však k jednému z okienok dostavila poštárka a po minútovom čakaní ma vybavila. Pri odchode som zistil, že sa už uvoľnilo jedno z vyhradených parkovacích miest. Takže už druhá dobrá skúsenosť! Chcem veriť, že je to nový trend. Do uplynutia prímeria zostáva 8 dní!
 1. 6. 2016 streda – prvý dnešný pokus navštíviť Hlavnú poštu som vykonal okolo 11,30 hod. Dve vyhradené parkovacie miesta, ale aj akékoľvek nepovolené miesto na parkovanie nebolo voľné, takže som to vzdal, bez vystúpenia z auta. Druhý pokus som urobil o 19,20. Voľné bolo jedno vyhradené parkovacie miesto. Na ľavej strane poštovej haly boli otvorené štyri a na pravej tri okienka. Pravdupovediac, dnes som si neprišiel vybrať zásielku, ale potreboval som zaplatiť šek. Napriek tomu som zmeral čas, ktorý by som potreboval na čakanie, ak by som si prišiel po oznamovanú zásielku. Čakanie by trvalo 3 minúty!

Záver:

Pred 4 dňami uplynula dohoda o neútočení, ktorú som uzavrel na stretnutí s riaditeľom úseku pobočkovej siete a retailového predaja Pošta a.s. Ak mám vyhodnotiť stav na pošte po uplynutí tohto moratória, musím povedať, že nedošlo k tomu, čo pán riaditeľ sľúbil – výdaj oznamovaných zásielok sa nepresunul do bočnej chodby. Naopak, presunuli tam podaj hromadných zásielok. Ak však mám súdiť podľa mojich posledných troch návštev pošty, stav sa skutočne zlepšil! Na pošte je zvýšený počet otvorených priehradok, mám pocit, že aj práca je lepšie zorganizovaná a moje čakanie trvalo pri posledných troch mojich návštevách po spriemerovaní 1 – 2 minúty, čo je výrazný rozdiel oproti pôvodnému takmer hodinovému čakaniu!

Uvedomujem si, že frekvencia mojich návštev pošty nebola príliš častá a preto moje hodnotenia nemusia byť štatisticky úplne dôveryhodné – ale to platí tak pre pôvodný zlý stav a aj pre terajší zlepšený.

Na základe svojich skúseností však musím konštatovať, že na Hlavnej poste na nám. SNP v Bratislave došlo k zlepšeniu služieb. Takže vďaka za to.

Zároveň však musím napísať, že ak by sa pomery po čase vrátili do pôvodného nepriaznivého stavu, určite nedám kompetentným pokoj opäť!

 

 

 

 

 

Príručka samovraha – 68. časť

29.03.2023

Prehľad známych osobností, ktoré ukončili svoj život samovraždou Otrava barbiturátmi, jedmi, alkoholom… Carothers, Wallace Hume (41) – americký chemik a vynálezca. Šéfoval výskumu organickej chémie vo firme DuPont zameranému na polyméry. V roku 1930 vynašiel neoprén a v roku 1935 nylon. Vedec trpel chronickou depresiou a niekoľko rokov pred smrťou sa [...]

Migy migli na Ukrajinu

28.03.2023

Slovenčina má jedno pekné a momentálne aktuálne slovo – mignúť. Podľa Slovníka slovenského jazyka znamená: náhlivo opustiť nejaké miesto, vzdialiť sa, odísť, ujsť, prípadne zdrhnúť… Veľmi sa hodí v súvislosti so slovenskými stíhačkami, ktoré náhlivo a protiprávne migli na Ukrajinu. Migli tak rýchlo, že sa naše proamerické politické bábky ani nestihli [...]

Príručka samovraha – 67. časť

27.03.2023

Prehľad známych osobností, ktoré ukončili svoj život samovraždou Otrava barbiturátmi, jedmi, alkoholom… Adamov, Arthur (61) – francúzsky dramatik, jeden z najvýznamnejších predstaviteľov absurdného divadla. Narodil sa v Rusku, ale po revolúcii v roku 1917 rodina prišla o všetok majetok. Adamov utiekol do Francúzska a v roku 1924 sa presťahoval do Paríža, [...]

Nord stream objekt

Dánske úrady vyzdvihli 'záhadný' objekt od plynovodu Nord Stream 2

29.03.2023 17:50

Objekt sa javí ako námorná dymová bója a nepredstavuje bezpečnostné riziko.

adam puškár, daniel tupý

Beluský: NBÚ nezlyhal v prípade previerky pre Puškára, obvineného z vraždy Tupého

29.03.2023 17:20

Predseda parlamentného osobitného kontrolného výboru na kontrolu činnosti NBÚ Beluský o tom informoval po mimoriadnom zasadnutí výboru.

Vladimir Putin

Putin pripustil, že západné sankcie môžu mať na Rusko negatívny dopad

29.03.2023 16:28

Predtým Putin tvrdil, že Moskva sa sankciám prispôsobuje.

vojna na Ukrajine, Kyjev, poštová známka

Peskov: Hybridná vojna so Západom bude trvať dlho

29.03.2023 15:50

Na otázku, ako hodnotí náladu vo vnútri Ruskej federácie, odpovedal, že je "veľmi dobrá".

Pavol Fabian

o cestovaní, o horách, o knižkách, o hocičom...

Štatistiky blogu

Počet článkov: 482
Celková čítanosť: 1767507x
Priemerná čítanosť článkov: 3667x

Autor blogu

Kategórie