Založ si blog

Odpoveď ZSSK na sťažnosť

Pred pár dňami som uverejnil svoje skúsenosti s cestovaním slovenskými železnicami TU. Článok som zároveň poslal ako sťažnosť  prevádzkovateľom železníc ŽSSK a ŽSR. Sľúbil som, že ich odpoveď tu uverejním, takže to teraz robím.

Ešte predtým však chcem povedať krátku skúsenosť s rakúskymi železnicami z minulého týždňa. Cestovali sme z Devínskej Novej Vsi do Passau s prestupom vo Viedni Hbf. Opäť s bicyklami. Rakúska sprievodkyňa vo vlaku do Viedne počas kontroly lístkov bez toho, aby sme ju o to požiadali, nás informovala, na ktorom nástupišti bude stáť náš rýchlik z Viedne do Passau, ako je to ďaleko z nástupiska, na ktoré dorazíme a koľko budeme mať času na prestup. Žiadne také, ako je to v odpovedi ŽSSK, že nevedia, kam bude vlak pristavený, pretože to riešia operatívne podľa nahromadených problémov a nevedia, ktorá koľaj bude voľná. Čiže úplne iný prístup rakúskych sprievodcov k pasažierom, aj rakúskych železničiarov s pristavovaním vlakov.

Odpovede ZSSK na moje otázky:

 1. Aké je priemerné ročné meškanie vlakov ZSSK?

Priemerné meškanie vlakov ZSSK za obdobie január až júl 2023 je 3,18 minút.

Bližšie informácie k meškaniam vlakov za obdobie 1 – 7 2023:

 • vypravených bolo 364 034 vlakov,
 • do 5 minút (vrátane) malo meškanie 292 881 vlakov,
 • nad 5 minút malo meškanie 71 153 vlakov,
 • priemerné meškanie zo všetkých vypravených vlakov je 3,18 min.

Priemerné meškanie vlakov ZSSK za obdobie január až júl 2022 je 2,36 minút.

Bližšie informácie k meškaniam vlakov za obdobie 1 – 7 2022:

 • vypravených bolo 337 851 vlakov,
 • do 5 minút (vrátane) malo meškanie 292 557 vlakov,
 • nad 5 minút malo meškanie 45 294 vlakov,
 • priemerné meškanie zo všetkých vypravených vlakov je 2,36 min.

 

Priemerné meškanie vlakov ZSSK za celý rok 2022 je 2,75 minút.

 

Bližšie informácie k meškaniam vlakov za celý rok 2022:

 • vypravených bolo 584 100 vlakov,
 • do 5 minút (vrátane) malo meškanie 493 226 vlakov,
 • nad 5 minút malo meškanie 90 874 vlakov,
 • priemerné meškanie zo všetkých vypravených vlakov je 2,75 min.

(K tomu môžem dodať len to, že neviem akou metodikou to rátajú, ale tým číslam na základe vlastnej (mnohopočetnej!) skúsenosti neverím!)

 

2. Prečo bol EX 605 Tatran dňa 4. augusta 2023 s odchodom o 9,27 hod. pristavený až desať minút po plánovanom odchode?

Ospravedlňujeme sa za oneskorené pristavenie vlaku Ex 605 TATRAN (Bratislava hl. st. 9:27 – Košice 14:53) dňa 4. 8. 2023. Dôvodom bola výmena vozňa na odstavnom koľajisku z dôvodu poruchy centrálneho zdroja energie.

 

3. Prečo nám sprievodca v podstate odmietol zabezpečiť čakanie prípojného vlaku do Michaloviec?

Veľmi nás mrzí vaša nepríjemná skúsenosť s prestupom v stanici Košice. Celú situáciu sme preverili a môžeme uviesť nasledovné:

 

Vlakvedúci z vlaku Ex 605 TATRAN uviedli, že frekvencia cestujúcich aj frekvencia cestujúcich s bicyklami bola vo vlaku naozaj vysoká. Počas jazdy vlaku riešili požiadavky cestujúcich na zabezpečenie prípojných vlakov vrátane čakania prípojného vlaku v stanici Košice na vlak REX 1911 smer Humenné.

 

Vlakvedúci vlaku po odkomunikovaní požiadavky s dispečerom ZSSK cestujúcich informovali, osobne aj prostredníctvom hlásenia vlakového rozhlasu, že prípojný vlak REX 1911 na smer Humenné vyčká v stanici Košice príchod zmeškaného vlaku Ex 605. Vlak Ex 605 prišiel do stanice Košice 50 minút zmeškaný, teda o 15:43 hod. Dôvodom meškania TATRANU boli už spomínaná výmena vozňa na odstavnom koľajisku v Bratislave, prechodné obmedzenia traťových rýchlostí (POTR), zvýšená frekvencia nastupujúcich a vystupujúcich cestujúcich, porucha zariadenia elektrickej trakcie či sled vlakov z dôvodu výlukových prác.

 

Podľa vyjadrenia sprevádzajúceho personálu sa venovali všetkým požiadavkám cestujúcich, nikoho neodmietli a ani sa v komunikácii s cestujúcimi nevyjadrili, že čakanie prípojných vlakov nebudú zabezpečovať. Prípojný vlak REX 1911 s pravidelným odchodom o 15:37 odišiel zo stanice Košice 14 minút zmeškaný v čase o 15:51, pričom základný prestupný čas 8 minút bol dodržaný.

 

Bohužiaľ, mohlo sa stať, že čiastočne aj rekonštrukcia priestorov stanice Košice prispela k tomu, že cestujúci nakoniec do vlaku REX 1911 pristavenom na 3. nástupišti, nestihli prestúpiť. To, ako sú priestory v stanici Košice v čase rekonštrukcie označené a pre cestujúcu verejnosť zrozumiteľné, nie sme kompetentní sa vyjadriť. Stanice má v správe manažér železničnej infraštruktúry Železnice Slovenskej republiky (ŽSR).

 

Sprevádzajúci personál zmeškaného vlaku Ex 605 však spravil všetko pre to, aby prestup cestujúcich a čakanie prípojného vlaku REX 1911 v stanici Košice zabezpečil.

(K tomu môžem povedať len to, že to jednoducho tak nebolo. Sprievodca nám  odmietol pomôcť a sprievodkyňa o čosi neskôr pomoc síce prisľúbila, ale očividne nič pre to neurobila)

 

4. Prečo nie je možné komunikovať medzi jednotlivými vlakovými súpravami mobilmi, či vysielačkami, ako som to opísal v príklade z Čiech?

V zmysle našich interných predpisov vlakvedúci vlaku nerozhodujú o čakaní prípojných vlakov. Celá komunikácia prebieha prostredníctvom dispečerského aparátu. Vo vašom konkrétnom prípade vlakvedúci komunikoval s regionálnym dispečerom a žiadal zabezpečiť prípojný vlak, ktorý aj bol zabezpečený.

Čo sa týka komunikácie vlakvedúcich jednotlivých vlakov, v súčasnosti má každý vlakvedúci pridelené zariadenie nPOP s vlastným telefónnym číslom. Avšak, vlakvedúci z rôznych pracovísk nevedia, kto sprevádza prípojné vlaky, preto si nevedia navzájom zavolať a určite ani v Čechách si nevolajú vlakvedúci navzájom, kto má čo „zdržať“. Systém je tam podobný, o čakaní rozhoduje dispečing.

(K tomu môžem povedať len to, že mi je v podstate jedno, kto komu volá či nevolá v Čechách – podstatné je, že volá a funguje to!)

 

5. Prečo oznam o pristavení vlaku na konkrétne nástupisko sa uvádza na informačnej tabuli na poslednú chvíľu?

Keďže Ex 605 bol v piatok 4. 8. pristavený s oneskorením cca 10 minút, predpokladáme, že to spôsobilo menšie „narušenie“ grafikonu. V stanici Bratislava hl. st. sú vlaky, ktoré vchádzajú, odchádzajú, resp. sú prechodiace. TATRAN musel počkať, kým sa uvoľní príslušná koľaj a nástupište, pričom až vtedy je možné cestujúcim prostredníctvom hlásenia a oznamu na informačnej tabuly oznámiť, kde presne bude vlak pristavený.

 

Staničný rozhlas, ako aj informačné tabule spadajú pod manažéra železničnej infraštruktúry Železnice Slovenskej republiky (ŽSR). Uvedenú otázku preto, prosím, adresujte ešte hovorkyni ŽSR à hovorca@zsr.sk.

 

6. Čo mienia železnice urobiť, aby skončilo nehorázne meškanie takmer všetkých vlakov?

Železničná prevádzka je ako živý organizmus. To znamená, že ak sa na jednej trase stane nečakaná mimoriadna (napríklad lom koľaje či spadnuté trakčné vedenie najčastejšie z dôvodu počasia a i.) alebo nehodová udalosť (napríklad zrážka vlaku s osobou/cestným motorovým vozidlom/zverou), ovplyvní to prevádzku aj iných vlakov, a to nielen na danej trase, ale často na celom Slovensku.

 

Vo všeobecnosti najväčšie, najdlhšie meškania sú úplne nepredvídateľné, ktoré súvisia napríklad s počasím, či pokusmi o samovraždu. Čakanie na vyšetrenie udalosti či odtiahnutie poškodeného vlaku natiahnu chvíle vo vlaku na dlhé desiatky minút.

 

Nedoriešenými ostávajú problémy infraštruktúry, tzv. prechodné obmedzenia traťovej rýchlosti a časté rozsiahle výluky, ktoré spomaľujú vlak a spôsobujú meškania. Keďže nie sú zapracované v cestovnom poriadku – ide o miestne plánované/neplánované obmedzenia na infraštruktúre a prejavuje sa ako meškanie.

V minulosti (www.zssk.sk/aktuality/zssk-vita-snahu-ministra-erseka-sustredit-sa-na-modernizaciu-infrastruktury-zastarane-a-pomale-trate-zvysuju-potrebny-pocet-kolajovych-vozidiel-o-20-30/)  kolegovia vypočítali, že zastarané pomalé trate, frekventované, no neelektrifikované úseky, jednokoľajky, „úzke hrdlá“ v železničných staniciach a pri významných uzloch, podľa hrubého prepočtu našich odborníkov zvyšujú potrebný počet našich vozidiel o 20 – 30 %. Inými slovami, keby boli kľúčové trate a uzly zrekonštruované, mohli by sme najstaršie a najporuchovejšie vozidlá vyradiť a sústrediť sa na opravy a rekonštrukcie tých najperspektívnejších vozidlových sérií. O pohodlí, znížení meškaní a vyššej rýchlosti, z ktorej by profitovali cestujúci i životné prostredie, ani nehovoriac.

Nevyhovujúci stav infraštruktúry je častou témou spoločných rokovaní s jej manažérom, teda ŽSR. Z nášho pohľadu by sa situácia mala riešiť priebežne, to znamená nielen odstraňovaním porúch, ale aj zodpovedajúcou údržbou a hlavne predvídateľným a dostatočným financovaním.

Myslíme si, že aktuálna situácia je spôsobená podhodnotením financovania železničnej dopravy na Slovensku. Investičný dlh vznikol ako následok dlhodobého odkladania nevyhnutnej údržby (ŽSR v TA3, www.ta3.com/clanok/262551/na-stav-nasich-zeleznic-sa-uz-stazuju-aj-cesi-sme-podfinancovani-uviedol-riadite-zsr: „…na porovnanie také základné čísla, ešte v 90. rokoch sme robili prostú reprodukciu, výmenu kovového roštu na úrovni asi 100 km ročne, dnes je to na úrovni 25 km ročne vrátane modernizácie a výhybky, ktoré sme menili zhruba okolo 150 kusov ročne, dnes je to na úrovni 22.). Výsledkom je, že na železničnej sieti sa zhoršujú parametre infraštruktúry a nie je zabezpečené ani udržanie súčasných parametrov kvôli čomu meškajú vlaky a predlžujú sa ich jazdné doby, čo následne vplýva aj na nižšiu atraktivitu železničnej dopravy.

 

K uvedeným mimoriadnostiam a rekonštrukcii infraštruktúry sa vie objektívne vyjadriť jej manažér – ŽSR. Preto sa, prosíme, pre bližšie informácie obráťte na ich hovorkyňu à hovorca@zsr.sk.

 

7. Prečo prípoje do Čiech už nečakajú na meškajúce slovenské vlaky?

Uvedená informácia o nečakaní vlakov v Púchove sa nezakladá na pravde. Všetky vlaky kategórie EC 12x smer Praha čakajú v Púchove na zmeškané prípojné vlaky R 7xx a Ex 62x 10 minút. Posledný vlak EC 120 smer Praha čaká na zmeškané vlaky 20 minút. V opačnom smere je situácia obdobná. Prípojné vlaky R 7xx čakajú na zmeškané vlaky EC 12x 10 minút a posledné vlaky R 7xx čakajú na zmeškaný vlak EC 223 20 minút.

 

Čo sa týka žilinskej stanice, aktuálne sa realizujú práce (najväčšia investícia v histórii ŽSR), ktoré spomaľujú príchod a prechod touto stanicou v závislosti od v danom čase prebiehajúcich konkrétnych prác. Aj preto väčšina vlakov na žilinskej stanici nemôže čakať na prípoje. Po ukončení rekonštrukcie žilinského uzla tu budeme jazdiť ešte lepšie a rýchlejšie. O rekonštrukcii žilinského uzla sme informovali aj v tlačovej správe na našom webe –> www.zssk.sk/aktuality/pre-rekonstrukcne-prace-vlaky-na-pripoje-v-stanici-zilina-nemozu-cakat-potrva-to-pravdepodobne-az-do-ukoncenia-stavebnych-prac-na-zilinskom-uzle/.

 

8. Ako je možné, že podchod na železničnej stanici v Košiciach je v takom stave, v akom je? (prebiehajúce rekonštrukcia stanice nemôže byť legitímnym dôvodom)

Uvedenú otázku je potrebné smerovať na manažéra železničnej infraštruktúry – Železnice Slovenskej republiky (ŽSR), pod ktorého spadajú aj železničné zastávky a budovy staníc. Preto prosíme, aby ste sa o detailoch informovali u ich hovorkyne à hovorca@zsr.sk.

 

Tomáš Kováč

riaditeľ odboru komunikácie a hovorca

 

Železničná spoločnosť Slovensko, a. s.

odbor komunikácie

Rožňavská 1 | 832 72 Bratislava 3 | Slovenská republika

tel.: +421220297015 | mobil: +421904875396

e-mail: hovorca@slovakrail.sk | kovac.tomas@slovakrail.sk

Progresívne Slovensko sa posilnilo o kresťanské krídlo

20.02.2024

Predvčerom (18.2. 2024) britské noviny The Times a The Telepraph uverejnili článok s nadpisom Mlieko transrodovej ženy je rovnako dobré ako materské mlieko matky, uviedol trust NHS. (NHS je Národná zdravotná služba, ktorá zastrešuje systémy zdravotnej starostlivosti financované z verejných zdrojov Spojeného kráľovstva.) [...]

Príďte v utorok podporiť Assangea!

19.02.2024

Zajtra a pozajtra bude londýnsky súd rozhodovať o osude novinára Juliana Assangea. Assangeovi hrozí v USA v horšom prípade smrť, v „lepšom“ prípade doživotné väzenie za zverejnenie tisícok tajných vojenských a diplomatických dokumentov svedčiacich o amerických vojnových zločinoch. K zverejneniu došlo v roku 2010. Hneď po zverejnení vláda Spojených štátov [...]

Ačohentizmus a dvojakometrizmus

07.02.2024

Tak sa nám tu rozmohol taký nešvár… ačohentizmus. Ačohentizmus je charakterizovaný ako spôsob diskutéra nezvládajúceho argumentovať, odkloniť pozornosť na niečo iné. Hovorí sa, že je to nástroj lenivého diskutéra. Možno by však bolo lepšie povedať, že ide o nástroj nedostatočne argumentačne fundovaného diskutéra. Klasickým a teraz aktuálnym príkladom je, [...]

Netanjahu

Izraelský parlament je proti jednostrannému vyhláseniu palestínskeho štátu

21.02.2024 17:56

Organizácia Spojených národov udelila v roku 2012 Palestíne štatút pozorovateľského štátu.

kuciak

Šesť rokov od vraždy Kuciaka: V Bratislave sa zišli tisíce ľudí

21.02.2024 17:50, aktualizované: 18:20

V Bruseli sa zase na spomienka zišlo vyše 70 Slovákov.

Murz, Andrej Morozov,

Donútil ma Solovjov. Ruský poddôstojník a bloger sa zastrelil, zverejnil počty zabitých pri Avdijivke

21.02.2024 16:40

Bol som k tomu donútený politickými prostitútkami na čele s Vladimirom Solovjovom, ktoré boli nasraté a chceli samé stlačiť spúšť, píše v príspevku.

farmári

Dopravu ochromia najväčšie protestné jazdy farmárov. Pozrite si, kde treba rátať s obmedzeniami

21.02.2024 16:22

Ktorým úsekom sa treba vo štvrtok radšej vyhnúť?

Pavol Fabian

o cestovaní, o horách, o knižkách, o hocičom...

Štatistiky blogu

Počet článkov: 577
Celková čítanosť: 2064319x
Priemerná čítanosť článkov: 3578x

Autor blogu

Kategórie